Skartace

skartaceProvádíme bezpečnou likvidaci dokumentů a citlivých dat, u kterých vypršela zákonná lhůta pro archivaci a nelze je pouze vyhodit do směsného odpadu. Tato služba navazuje na digitalizaci dokumentů nebo jejich archivaci. Dokumenty jsou běžně skartovány po vypršení zákonné lhůty pro jejich archivaci. V některých případech je však možné, za splnění určitých bezpečnostních a technologických podmínek, dokumenty skartovat ihned po jejich převedení do elektronické podoby. Skartace probíhá v zabezpečeném prostředí za splnění všech legislativních opatření. Na závěr je vystaven certifikát o řádné skartaci.

Řídíme se ustanovením zák.č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a ustanoveními zákona č. 412/2005 Sb. v pozdějším znění o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.Přínosy:

- úspora nákladů

- dodržení shody s legislativou

- bezpečnost

- recyklace získaného materiálu