Služby

Specializujeme se na oblast digitalizace a správy dokumentů, systémové integrace, automatizace a optimalizace firemních procesů a správy IT. Díky širokému portfoliu poskytovaných služeb svým klientům nabízíme optimální řešení pokrývající jednotlivé části životního cyklu dikumentů a nestrukturovaných informací. Optimálně provázané služby dodávané jako komplexní řešení dále zvyšují užitnou hodnotu vybraných činností, procesů apod.

Průběžná digitalizace a vytěžování dat

Outsourcing průběžné digitalizace a vytěžování dat je vhodný především pro společnosti, jejichž procesy jsou náročné na technologie nebo lidské zdroje a dají se zároveň vyčlenit mimo firmu. Při využití služeb specializovaného dodavatele společnost profituje z jeho know-how a dosahuje urychlení procesu, vyšší kvality výstupních dat, snížení organizační zátěže a v neposlední řadě znatelných úspor.

Celý článek...

 

Digitalizace a vektorizace velkoformátů

Provádíme skenování technických výkresů, map či jiných velkoformátových dokumentů obdobného charakteru až do velikosti formátu A0 (max. šířka 1066 mm). Práce s technickými výkresy či mapami v digitální podobě přináší i možnost jejich následné transformace a vektorizace. Výsledkem jsou georeferencované mapy (výkresy) vhodné pro práci v CAD/GIS systémech.

Celý článek...

 

Optimalizace tiskového prostředí

Nabízíme Vám globální a nestranný pohled na problematiku tiskových výstupů za pomoci inteligentní Optimalizace tiskového prostředí.

Díky prudkému rozmachu IT technologií v posledních 15 letech vznikla ve většině společností heterogenní tisková prostředí - lokální tiskárny (jehličkové, inkoustové, laserové, černobílé, barevné), kopírky (analogové, digitální, černobílé, barevné), faxy (termo, inkoustové, laserové) nebo multifunkce. Roční náklady na provoz a údržbu takovéhoto prostředí jsou vysoké a celkový provoz tisku a kopírování je neefektivní.

Celý článek...

 

Fyzická archivace

Tato služba je určena pro všechny společnosti, které nemají dostatečné prostory na skladování nebo zabezpečení skladu kvůli ochraně uložených dokumentů. A také pro firmy, které nerady ztrácejí svůj čas a potrpí si na pořádek. Naším řešením je bezpečná a spolehlivá archivace a správa dokumentů v moderně vybavených prostorech komerční spisovny za optimálních vlhkostních a teplotních podmínek pod trvalým dohledem Státního archívu a hlavně bezpečnostních systémů EZS, EPS pro maximální bezpečnost dokumentů.

Celý článek...

 

Elektronická archivace

Služba se týká správy a zabezpečení dostupnosti digitalizovaných dokumentů po celou dobu životního cyklu. Dostupností se taky myslí zabezpečení možnosti přístupu oprávněného uživatele v patřičné chvíli k potřebným datům. Nesmírně důležitým prvkem je samozřejmě ochrana dat před neoprávněným přístupem a též ochrana před ztrátou v důsledku chyby obsluhy, hardwaru či vyšší moci.

Celý článek...

 

Skartace

Provádíme bezpečnou likvidaci dokumentů a citlivých dat, u kterých vypršela zákonná lhůta pro archivaci a nelze je pouze vyhodit do směsného odpadu. Tato služba navazuje na digitalizaci dokumentů nebo jejich archivaci. Dokumenty jsou běžně skartovány po vypršení zákonné lhůty pro jejich archivaci. V některých případech je však možné, za splnění určitých bezpečnostních a technologických podmínek, dokumenty skartovat ihned po jejich převedení do elektronické podoby. Skartace probíhá v zabezpečeném prostředí za splnění všech legislativních opatření. Na závěr je vystaven certifikát o řádné skartaci.

Celý článek...

 

Náhradní plnění

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).

Tuto povinnost však můžete splnit i tzv. náhradním plněním - odběrem služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

Splňujeme požadavky na uplatnění náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. Odběrem našich služeb a produktů můžete ušetřit až cca. 35% z nabízené ceny.

Celý článek...